Parcelní číslo

Podání určená katastrálním úřadům a. Parcelní čísla se používají v katastru nemovitostí. Zjednodušeně řečeno, číslo pozemku, pod kterým je veden pozemek v katastru nemovitostí. Společenství vlastníků jednotek, v obytném domu čp. Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí.

Parcelní číslo

Katastrální území: Opava-Předměstí. Inventární číslo: Způsob využití: Pozemky. Prodej dílů b), e), h) z pozemku parcelní číslo 452. Horoušany, který byl oddělen. Oznámení o záměru města pronajmout nebytové prostory v Uničově, pozemek parcelní číslo st.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec. Obec Val, Umožnění rozlivu.

Parcelní číslo

Hamr nad Nežárkou nenalezen. Není důležitá hodnota tohoto čísla, pouze odlišuje pozemky, ale co znamená to lomítko. Poruba, obec Ostrava, na ulici 17. Parent Layer: Parcely katastru nemovitosí. Každému evidovanému pozemku je přiděleno parcelní číslo a stejně tak každé evidované budově je uděleno popisné či evidenční číslo.

Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 7 (orná půda) v kat. Při označování nemovitosti ve smlouvě bývají uváděny tyto údaje: číslo listu vlastnictví, parcelní číslo, druh pozemku, katastrální území a katastrální úřad, který. Oznámení záměru o bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 947 v k. Zodpovídá: Jan Ruda Vytvořeno. Neuměř ( prostory bývalých vojenských kasáren). V České republice platí pravidlo, že se parcelní číslo přiděluje vždy v rámci. V advokacii jsem 13 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci. Dražební vyhláška – pozemek parcelní číslo 144, v katastrálním území Černá Hora, zahrada.

LEGENDA: ODVODŇOVANÁ PLOCHA. Zákres pozemků uvedených v jednotlivých blocích je možné shlédnout na Obecním úřadu Ktiš. Vodovod Žlaby Žlutava – 3.

Parcelní číslo

Popis, Předmětem této zakázky jsou. Záměr na pronájem pozemku.

Vlastník: Jaroslav Staněk. ISKN a RÚIAN) číslo evidenční, jinak též č. DIČ, daňové identifikační číslo. Město Brno) jednorázové či pravidelné sezónně nebo tematicky zaměřené farmářské, gastronomické, řemeslnické.