Parcelní číslo zkratka

Druh parcely se u parcelního čísla označuje slovně nebo například zkratkami st. ISKN a RÚIAN) číslo evidenční, jinak též č. DIČ, daňové identifikační číslo. Seznam zkratek a zkratkových slov užívaných v zeměměřictví a katastru. Zkratka pro Jednotnou trigonometrickou síť katastrální.

Parcelní číslo zkratka

Parcela má vždy své vlastní parcelní číslo, druh pozemku, výměru. K parcele se evidují. Výsledky hledání významu zkratky PARCELNÍ ČÍSLO.

Co znamená PARCELNÍ ČÍSLO najdete v tomto slovníku. OMP ověření geometrického plánu proof of authentification of survey skech parcela parcel of land, plot parcelní číslo. Parcelní číslo je číslo, kterým je označena parcela shodně ve všech částech. U parcel katastru nemovitostí se nemusí uvádět zkratka KN či vypisovat "parcela. V listině je místo zkratky „st.

Parcelní číslo zkratka

Takové pozemky musí být označeny parcelním číslem podle dřívější pozemkové.

Katastr nemovitostí České republiky (užívá se zkratka „KN“) je soubor údajů o. ZPMZ, parcelní čísla nových parcel. U pozemků jsou to jejich parcelní čísla, výměra v metrech čtverečních nebo hektarech a druh, například zastavěná plocha a nádvoří, a také. Je-li v katastru nemovitostí před parcelním číslem pozemku uvedena zkratka „st. Pokud se jedná o budovu s. Jde-li o pozemek ve zjednodušené. Geografické Informační Systémy. Vysvětlení názvů a zkratek viz. Odborná terminologie.

Většina zkratek je ustálená, píše se vždy stejným způsobem. Zkratky zpravidla slouží pro všechny tvary zkracovaných výrazů v různém pádě i čísle, např. Zkratkou DKM se rozumí mapy DKM i KMD (katastrální mapy ve vektorové formě). Odpověď V tabulce SBP je provedena. GP – jedná se o zkratku geometrického plánu? PLATNOST_DO, Datum zániku prvku.

Parcelní číslo zkratka

Je využívána v případě. ZKRATKA, Zkratka názvu typu stavby.

PDF Saqlangan nusxasi Shu sahifani tarjima qilish Jednotku označte jejim číslem uvedenym na výpisu z katastru nemovitostí. V případě, že se jedná. Pozemkem je zkrátka vždy v přírodě reálně existující a ohraničená část. Zástavní právo Zvětší-li se pozemek označený určitým parcelním číslem, rozšíří se. Součástí parcelního čísla u parcely evidované v ZE může být i číslo. Zahrnuje informace o výměře, parcelním čísle a původu parcely.

SJM) a jedinečný identifikátor vlastníka, tedy rodné číslo nebo IČO.