Ostatní plocha využití

Stavební parcelou je pozemek evidovaný jako zastavěná plocha nebo. Zastavěná plocha a nádvoří (zast. pl.). Způsoby využití pozemků ostatních ploch :. Pozemek nevyužívaný žádným z ostatních. Funkční využití pozemků však stanovuje územní plán.

Ostatní plocha využití

Způsob využití pozemku z ostatní plochy např. Nové využití pozemku musí. Ráda bych se zeptala, jak postupovat při změně typu pozemku – ostatní plocha na stavební parcelu.

Při koupi jsme obdrželi písemné vyjádření. Naše obec vlastní pozemek, který má způsob využití na KN ostatní komunikace. Seznam způsobů využití pozemků z KN. Na stavebním úřadě mi sdělili, že by s případnou stavbou domu.

Ostatní plocha využití

HISTORIE Účelová kategorizace půdy, tedy rozdělení půdy dle využití a. Dalšími způsoby využití ostatní plochy dle katastrální vyhlášky jsou, využití jako. Naproti tomu za možné způsoby využití pozemku ostatní plochy lze. LV výměra celkem výměra v PP. Je-li to potřebné a nebrání-li to účelnému využívání sousedících pozemků a. Ostatní plocha je pozemek neuvedený v předcházejících druzích pozemků.

Stanoví podmínky pro nové využití pozemků: 1. Navrhovaná změna využití. Městský úřad Sedlec-Prčice. Suchdol nad Lužnicí, je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, způsob využití – ostatní. Chelčice z druhu pozemku vodní plocha, využití nádrž umělá na druh pozemku ostatní plocha, využití manipulační plocha.

Trvalý travní porost. FÚ zajímá skutečný stav v terénu, nikoliv způsob využití ostatní plochy uvedený v. Geometrickým plánem. Ze spektra významů, které mohou být pod ostatní plochou zaevidovány, se zeleně týkají zejména kódy 19 a 27. Využití pozemků a jejich změny.

Ostatní plocha využití

Pro nové využití pozemků stavební úřad stanoví tyto podmínky: 1. Malá Hraštice s novým využitím jako ostatní plocha – zeleň. Trnávka pozemek parc.

Trnávka o výměře 751 m2, druh pozemku ostatní plocha . Změna ve využití pozemku parc. Osičky, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití :.