Okeč zkratka

Tato zkratka je pouze v kategorii Ekonomie. Odvětvové klasifikace ekonomických. Nalezené odpovědi pro to, co znamená zkratka okeč a tomu podobné zkratky najdete přímo tady, v tomto slovníku zkratek online! Rozdělte druhy živností do skupin podle způsobu získání živnostenského oprávnění.

Communauté européenne) je zkratka pro klasifikaci ekonomických činností. Výroba pletených materiálů.

Okeč zkratka

Nejvýznamnější výrobní odvětví. Overnight Indexed Swap. OP, Operační program. PFO, Podnik fyzických osob. Zkratka Okres (NUTS4).

PGRLF, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Branch Classification of Economic Activities. Aktualizace manuálu a jeho zobecnění.

Okeč zkratka

Hrubý domáci produkt – periodicita štvrťročne.

Skratka v anglickom jazyku. Tahle zkratka znamená Administrativní registr ekonomických subjektů. Když tedy napíši do pole „Obchodní firma“ kupříkladu Česká televize, zobrazí. OKEČ Odvetvová klasifikácia ekonomických činností. Centrum dopravního výzkumu. EUR, = skratka európskej meny Euro. OKEČ, = Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.

PKS, = parita kúpnej sily. Automatizovaný imisní monitoring. Závažná havárie v objektu nebo zařízení ( zkratka ). Okres: Název a adresa objektu nebo zařízení, kde k havárii došlo: Označení objektu. OKEČ sa rozumie číselník odvetvovej klasifikácie ekonomických. NPR, národní přírodní rezervace. O1 – O4, kód výjimky. OECD, klasifikace stojatých vod dle úživnosti.

OKEČ, odvětvová klasifikace odvětvových činností OPR. Podle OKEČ ve statistickém zjišťování jsou zde zahrnuty jen odvětví ubytování a stravování.

Okeč zkratka

Business objekt (Business Object, zkratka BO). Dynamický SQL ( zkratka DynSQL). Osvětová klasifikace ekonomických činností. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Mechanicko biologická úprava. OKEČ (národní verze NACE Rev. 1.1). Ve vazbě na tuto změnu.

Vaša IP adresa, skratka okresu, OKEČ, SK NACE.