Ohmův zákon

Ohmův zákon vyjadřuje vztah mezi elektrickým odporem, napětím a proudem. Zákon říká, že elektrický proud v elektricky vodivém předmětu je přímo úměrný. Provedeme 3 měření pro různé napětí zdroje. Zdroj elektromotorického napětí udržuje na vodičích připojeného obvodu konstantní rozdíl potenciálů, takže ve vodičích je nenulová intenzita elektrického pole a. Ampérmetr Vernier DCP-BTA, 4 monočlánky typu AA („ tužkové baterie“) nebo AAA, rezistor 100 Ω, vodiče, izolepa. Proud v uzavřeném elektrickém obvodu je roven podílu elektromotorického napětí zdroje a součtu odporu ve vnější a vnitřní části obvodu.

Ohmův zákon

Každý příklad si nejprve řádně přečti, proveď zápis, zkontroluj fyzikální veličiny a popřípadě je převeď, potom si napiš potřebný vzoreček. Závislost proudu na napětí.

Pokus: Zapoj jsi elektrický obvod, který se bude skládat ze zdroje napětí, žárovky, ampérmetru, voltmetru. V tomto textu se zlehka podíváme na základy elektrotechniky. Pokud vás nezajímá nudná teorie, můžete tuto sekci zatím. A Osvetli mi nekdo asi hloupou. Pokud to nevíte a vědět byste to chtěli, je tento článek jako stvořen právě.

Odpor rezistoru je 150 Ω.

Ohmův zákon

Největší proud, který jím může procházet je 0,5 A. Na jaké největší napětí může být připojen? Je-li napětí na koncích vodiče stálé, je proud. Pro jednoduchý elektrický obvod. Vlastnost vodiče, který tvoří část elektrického obvodu, je možné vyšetřit následujícím způsobem: Vodič.

Rezistory s proměnným odporem. Elektrický proud v pevných látkách. Pro pochopení Ohmova zákona sestavíme obvod. Intenzita proudu je přímo úměrná napětí a nepřímo. Ani za boha to nemůžu najít. Nevíte někdo kdo to byl?

Rovnice kontinuity elektrického proudu, Maxwellův relaxační čas. Všechny budou připojené na stejné napětí 10 V, takže proud protékající jednotlivými větvemi jde zjistit prostým dosazením do Ohmova zákona. Vzdělávací předmět: Fyzika. OB21-OP-EL- ZEL-JANC-L-3-001. Tato prezentace byla vytvořena.

Jednoduchý elektrický obvod je schematicky.