Ohmův zákon pro část obvodu

OHMŮV ZÁKON ( pro část obvodu ). Vlastnosti kovového vodiče jako části elektrického obvodu můžeme určit tak, že vodič připevníme mezi svorky a ponoříme ho do chladící kapaliny. Přitom všechny části obvodu kladou procházejícímu proudu elektrický odpor. Ohmův zákon pro část obvodu o úroveň výš Kirchhoffovy zákony ›. Vlastnost vodiče, který tvoří část elektrického obvodu, je možné vyšetřit následujícím. Elektrický odpor kovového vodiče.

Ohmův zákon pro část obvodu

Příklad (pro určení vlastností kovového vodiče jako části obvodu):. Zákon říká, že elektrický proud v elektricky vodivém předmětu je přímo úměrný. Velikost elektrického proudu I procházejícího vodičem je přímo úměrná napětí.

U mezi konci tohoto vodiče. Konstanta úměrnosti. Voltampérová charakteristika vodiče. Unsubscribe from Hana Hůlová? F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet.

Ohmův zákon pro část obvodu

Zařadíme ho do elektrického obvodu podle obrázku. Definice elektrického proudu.

Vztah mezi elektrickým. V uvedeném tvaru se dá použít pro jednoduchý obvod, nebo pro část obvodu s odporem. Uvedená veličina se nazývá elektrický odpor, má jednotku ohm. Vnější část obvodu tvoří. Odpor vnější části je vnější odpor obvodu R. Pro část obvodu bez zdroje. U ) a proudu ( I ) procházející touto částí obvodu veličiny trvale konstantní a. Měníme napětí na svorkách zdroje a měříme el. Proč nemůže plochá baterie dodávat do obvodu velký proud, např.

Co je to rezistivita? Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. Závislost na parametrech. U na jeho konci pro některé materiály za určitých podmínek:. Vypočítej celkový odpor v obvodu, proudy v jednotlivých částech obvodu, napětí na.

Napětí i proud nám dávají představu, co se děje uvnitř obvodu a obě jsou na.

Ohmův zákon pro část obvodu

Na obrázku výše jsou schématické značky pro zdroje napětí. Objasní pojmy elektrické napětí, elektrický proud a elektrická práce.