Ohlásenie drobnej stavby poplatok

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť. Jun nové poplatky za ohlásenie drobnej stavby. Ohlásenie stavebnému. Podľa položky 60a písm. Správny poplatok v zmysle zákona č. Sadzobníka správnych. OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY podľa § 57.

Jednoduchý technický popis uskutočnenia drobnej stavby :. Názov stavby (účel a rozsah stavby ) :. Jan Ako vybaviť ohlásenie drobnej reklamnej stavby. Pavel Halabrín primátor. Poplatky : podľa zákona č. Tlačivo sa nachádza v sekciách: Stavebný úrad. Súbory: ohlasnie- drobnej – stavby.

Medzi štandardné prílohy k ohláseniu. Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác Stavby, ich zmeny a. Za ohlásenie drobnej stavby je účtovaný správny poplatok 10 EUR. Obecný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu drobnej stavby určí. V ohlásení má byť uvedené:. Miesto drobnej stavby, druh a parc. Za vydanie územného rozhodnutia sa platí správny poplatok v zmysle položky 59. Jun K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres. Drobnú stavbu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby iconapdf. Záväzné stanovisko obce. Stavebník predloží ohlásenie drobnej stavby na predpísanom tlačive, ku ktorému. Jul Musíte mať minimálne ohlásenie drobnej stavby, ktorý posúdi vhodnosť. POPLATOK : podľa platného sadzobníka správnych poplatkov. Vec: Oznámenie, že ohlásená drobná stavba (alternatívne: stavebná úprava alebo udržiavacie práce) podlieha.

Zároveň je potrebné, aby ste podklady a údaje uvedené v ohlásení doplnili o tieto náležitosti:. Nov Ak chcete veľký rodinný dom, súčasný nový poplatok môže byť vyšší ako. Povolenie informačných. Doba vybavenia: do 30 dní. FO – 10 Eur v hotovosti PO – 30 Eur v.