Magnetické pole cívky s proudem

Pokud cívkou protéká elektrický proud, stává se magnetem. Magnetické pole cívky s proudem. MAGNETICKÉ POLE CÍVKY S PROUDEM. Průchodem elektrického proudu vodičem se vodič: – zahřívá. Apr Pomocí magnetky lze zkoumat magnetické pole cívky, přičemž zjistíme, že je v.

Magnetické pole cívky s proudem

Poněkud jiný typ pole bude v okolí přímého vodiče s proudem. Kdy bude kolem cívky magnetické pole ? Jestliže budeme pohybovat cívkou ve vodorovném směru. Pomocí střelky najdeme také severní a jižní pól cívky.

Jak můžeme póly cívky prohodit? Stačí zaměnit směr proudu v cívce. Kolem cívky se průchodem stejnosměrného proudu vytváří stálé magnetické pole.

Magnetické pole cívky s proudem

Siločáry magnetického pole v rovině proložené kruhovým závitem s proudem. Cívka je vodič stočený do závitů. Jsou-li závity daleko od sebe, vypadá. Stacionární magnetické pole : zdrojem je nepohybující se perm. Jun Na cívku v magnetickém poli, kterou protéká proud, působí magnetické síly.

Směr těchto sil určuje Flemingovo pravidlo levé ruky, které je. V cívce jdou magnetické čáry ve směru proudu a chovají se jako u trvalého magnetu. Silové působení magnetického pole na vodič s proudem. Na jednom konci je severní a na druhém konci je jižní. Působení magnetického pole na cívku s proudem. Metodický list (anotace):.

V úvodu materiálu je popsán demonstrační pokus, který ukazuje chování cívky s. Cílem pokusu je ukázat, jak se chová cívka v magnetickém poli. Unsubscribe from Hana Hůlová? Vezmi cívku s menším počtem závitů (max. 100 závitů), plochou baterii a vodiče. Urči u nakreslených cívek s vyznačeným směrem proudu severní pól. Zapoj cívku s baterií podle obrázku. U permanentních magnetů je magnetické pole vytvářeno pohybem elektronů.

Póly tohoto „cívkového“ magnetu se mění podle toho, kterým směrem protéká proud. Pozor, uvnitř cívky směřují indukční. POKUS: OBDOBA PRVNÍHO, JEN S POUŽITÍM.