Lichoběžník konstrukce

Tematická oblast: Geometrie v rovině a prostoru. Konstrukce lichoběžníku. KONSTRUKCE LICHOBĚŽNÍKU. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Víme-li, že je rovnoramenný a známe délky jeho základen a ramene. Název projektu: UČÍME SE S RADOSTÍ.

Lichoběžník konstrukce

Horákové, Hradec Králové 2,153. Výukový materiál slouží k procvičení konstrukcí lichoběžníků.

Rovnoběžné strany se nazývají základny. Pro konstrukci lichoběžníka potřebujeme znát 4 údaje. Sestroj lichoběžník KLMN se základnami KL a MN, je-li dáno: 5cm. Napiš zápis konstrukce.

Vlastnosti a konstrukce lichoběžníků II. Elektronická učebnice – II. Pravoúhlý lichoběžník má jedno rameno kolmé na základny.

Lichoběžník konstrukce

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Udělej náčrtek, rozbor, popis konstrukce a narýsuj čtyřúhelník. Autor vzdělávací materiálu:. Materiál je určen k zopakování vlastností.

Ukazuje postup při řešení konstrukčních úloh. VY_32_INOVACE_M-Ge 7. Detailní popis Stůl – LICHOBĚŽNÍK 160 x 80. BC což vylučuje pravý úhel ACD i výše naznačenou konstrukci. Sestrojte rovnoramenný lichoběžník ABCD, AB rovnoběžné s CD. Sestroj rovnoběžník ABCD, je-li dáno: α= 65º, va=4,5cm, vb=2,5cm. Učivo: Čtyřúhelníky – lichoběžníky. Lichoběžník čtyřúhelník, jehož dvě protější strany jsou rovnoběžné.

Očekávaný výstup Žák provádí rozbor, postup konstrukce, konstrukci rovinných obrazců, určí počet. Klíčová slova Čtverec, obdélník, rovnoběžník, lichoběžník. Anotace: Procvičení konstrukce, výpočtu délky střední příčky a obsahu lichoběžníku. Pracovní list mohou řešit samostatně. Známe-li dvě základny, úhel přilehlý k jedné z nich a výšku lichoběžníku. Druh učebního materiálu.

Lichoběžník konstrukce

Speciální vzdělávací potřeby. Dynamická geometrie (rovnoběžník, lichoběžník ). Zopakování základních vlastností a druhů lichoběžníků.

Náčrt, rozbor na základě.