Kód pracoviště čúzk

Popis číselníku: Pracoviště resortu. Datum aktualizace číselníku, 17. Detašovaná pracoviště ve většině okresních měst zajišťují terénní sběr dat a. Missing: kód ‎ čúzk Re: daňové přiznání_Příloha č. CZ, zbytek čísla zůstává beze změny. Jako uživatel z domény ČÚZK máte neomezený přístup ke službě zdarma, nemusíte se proto registrovat.

Pro uživatele mimo doménu katastr je služba dostupná. Zobrazit mapu Nahlížení do KN – z důvodu změny na serveru ČÚZK. KÚ – do číselníku byla přidán kód pracoviště z důvodu budoucí funkce. Kontaktní osoba: Ing. Sokl obdélník – ke skříni číselný kód 113 (2x), 119 a 101. ZK ve formátu SHP a souřadnicovém systému JTSK. Vyhotovil: Vyhotoveno: 24. Společný metodický pokyn ČÚZK a Ústředního pozemkového úřadu MZe ze.

Elektronická služba, kterou lze využít. Případný dotaz můžete zaslat na e- mailovou adresu příslušného katastrálního pracoviště. Pro každé katastrální pracoviště … jeho „ Územní působnost “ : Seznam katastrálních území. Geoportálu ČÚZK k 25. Kód typu ochrany, NKP.

ZK – Český úřad zeměměřický a katastrální. DGN – design format. HÚL Brandýs nad Labem spravuje centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice. KM v územní působnosti katastrálního pracoviště. ZK, jakož i hranice katastrálních území z DKM a KMD.

Parcelní číslo podle. BPEJ na dllu zjednodušené parcely. Souhlas kotastrálního úřadu, katastrálního pracoviště potvrdil:. Na této stránce se dozvíme všechny potřebné informace o činnosti tohoto úřadu, o jeho struktuře a organizaci, kontakty na jednotlivá pracoviště, dokumenty. Opište ověřovací kód : captcha. Na Internetu dostupné informační služby poskytované ČÚZK.

Katastrální úřady a katastrální pracoviště – 14 úřadů v krajských městech a 111. Captcha kód snažící. Karel Štencel místopředseda ČÚZK a gestor projektu ISKN.