Katastr nemovitostí geoportál

Geoportál ČÚZK přístup k mapovým produktům a službám resortu. KN, částečný výpis z KN, informace o parcele, stavbě, atd. Přiblížení nebo oddálení mapy lze realizovat pomocí kolečka na myši. Chcete vidět obec Bukovany na leteckém snímku? Mapy a katastr nemovitostí. ISKN, Informační systém katastru nemovitostí.

Katastr nemovitostí a geometrické plány. V mapě si najděte své území a přibližte ji tolik, aby byly zobrazeny parcely katastru nemovitostí. Pod mapou zvolte nástroj "KN". GEOPORTÁL – propojení s KN, prohlížení map, tisk. Zpřístupnili jsme nový mapový portál, pomocí něhož lze prohlížet mapu obce, katastrální mapu,přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat.

Co to je zeměměřictví a katastr. Potřebujete zaměření vašeho pozemku nebo stavby?

Katastr nemovitostí geoportál

Nabízíme veškeré služby v katastru nemovitostí : rozdělení pozemku vyznačení budovy nebo. PŮVOD PARCELY: KN ( katastr nemovitosti). Obchodní rejstřík 100 Kč a každá další str.

Poskytování výpisu z katastru nemovitostí. KATASTR NEMOVITOSTÍ – umožňuje rozsáhlé možnosti práce s informacemi z katastru nemovitostí. OTEVŘENÁ DATA – zpřístupňuje informace z veřejně. Stránky a portály s tematikou zeměměřictví a katastru nemovitostí – státní správa, profesní. WebJET Content Management web site. Vektorová kresba obsahuje pouze data katastru nemovitostí nikoliv data.

Co můžu po vstupu do aplikace dělat? Nahlížení do katastru nemovitostí. Národní geoportál INSPIRE. Výpisy z neveřejných evidencí: Rejstříku trestù. Protože je geoportál spuštěn teprve krátce, nejsou v něm zatím všechna data, ale základ tam je již vložen (územní plán, katastr nemovitostí ) a v. Je možné vyhledávání parcel a budov v katastru nemovitostí a zjišťování komu která parcela či budova patří díky. Výpis bodového hodnocení z registru.

Katastr nemovitostí geoportál

Mapové aplikace: zakladni. Aktualizováno dle RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí ).