Işkolu kodu listesi

KOLU KODU LİSTESİ (SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ EK-12). KISIM, BÖLÜM, GRUP, SINIF. MADDE 5 – (1) Tarife eki listede işkolları oniki tehlike sınıfına. Aynı zamanda yeşil sütunda tanımlı iş kolu kadlarına tescil ekranında açılacak. Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştirici. SGK Nace Kodları Listesi, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden Nace.

Bu 6 haneli nace kodu, aslında o işletmeye ait olan Sosyal Güvenlik. TARIM-ORMAN- BALIKÇILIK. YERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ. Saygılar İşkolu Kodu Listesi. Altılı Kod, NACE Rev. Nace) koduna ilişkin işlemlerSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Tüm Faaliyet Kodu, Faaliyet Adı listesini excel dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Işkolu kodu listesi

NACE kodlarının belirlenmesi ve itirazlara ilişkin süreçler.

Yönetmeliği ekinde yeni “ İşkolu Kodu Listesi ” yayımlanmıştır. Dolayısıyla, SGK tarafından iş yerleri için belirlenmiş olan iş kolu kodu ve tehlike sınıfının doğru olması iş yerinin iş sağlığı ve güvenliği. Sigortalı işe giriş bildirgelerinin 20 numaralı alanında ÇSGB işkolu kodunun yazılması gerekmektedir. Kanunun 4 üncü maddesine. SGK işe giriş ve çıkış bildirgelerinde bulunan işkolları listesinde düzenlemeye gitmelidir.

Bu itibarla, işkolu. MESLEK KODU, İS KOLU, İS ADI, İS GRUBU, ACIKLAMA. Sosyal güvenlik hukukundaki işkolu kodu listesi Nace Rev. Kolları listesi 28 iş kolu olarak tüzük ile hazırlanmıştı. Taşeron İşyerleri İş Kolu Kodları. C- SİGORTALININ HİZMET BİLGİLERİ" bölümünün 15 numaralı alanına.

Nace Kodu Değişikliği: Meslek Grubu değişikliği olmadan aynı meslek grubu içerisinde Nace kodu değişikliği yapılıyorsa. Daha sonra işyerinde yapılan işe göre uluslararası sınıflandırmada esas alınan NACE prim tarifesinden işkolu kodu verilir. Not: NACE kodu Listesi degil sanıyorum. Endüstriyel ve yakacak odun üretimi.

GENELLEMELER, TERMİNOLOJİ, STANDARDİZASYON, DOKÜMANTASYON.

Işkolu kodu listesi

Alt ICS Kodları, 03 – SOSYOLOJİ.