Hydroxid sodný poleptání

Pozor ale na poleptání louhem! Hydroxid sodný, lidově zvaný louh, je velmi silná žíravina. Jiné názvy pro hydroxid sodný jsou také natron, sodium hydroxide. Podle Vašeho dotazu usuzuji, že došlo jen ke kontaktu NaOH s kůží. Pokud se jedná o poleptání většího rozsahu, zasažení očí či přetrvávající zdravotní potíže.

Na rozdíl od kyselin, které leptají tkáně na povrchu, způsobuje hydroxid sodný hluboké poleptání, které se dlouho a obtížně.

Hydroxid sodný poleptání

Kromě poškození tkáně může dojít k oslepnutí při poleptání oka či dušení při vdechnutí. Krtek, hydroxid sodný. Poleptání nejčastěji vzniká jako. Ahoj, dnes se mi povedla nehoda s hydroxidem sodným při čištění odpadu ve vaně. Způsobuje těžké poleptání. Máte někdo zkušenosti, jak dlouho se to hojí, případně jak. Pokyny pro bezpečné.

HYDROXID SODNÝ 50% vodný roztok.

Hydroxid sodný poleptání

Může být korozivní pro kovy. Při požití dochází k poleptání zažívacího traktu. Nebezpečí pro člověka a životní prostředí. Standardní věty o nebezpečnosti: H314. V ČISTÉM STAVU PEVNÁ BÍLÁ LÁTKA VE FORMĚ PECIČEK.

PŘI POLEPTÁNÍ JE TŘEBA OKAMŽITĚ OMÝT POSTIŽENÉ MÍSTO. Je to hodně slabý roztok, ale mám osobní zkušenost s poleptáním obou rukou. Za zatím nejasných okolností tu jednatřicetiletého muže při pracovní činnosti vážně poleptal hydroxid sodný, známý také jako louh. Po požití kyselin vzniká poleptání sliznic, jícen bývá obvykle zasažen málo.

K zásadám kromě louhů ( hydroxid sodný a draselný) patří i některé jiné látky, které. H302 Zdraví škodlivý při požití. Vlastnosti hydroxidů. Symboly nebezpečnosti: C. Patří k nim hydroxid sodný, draselný a vápenatý. Jsou to žíraviny, zacházejte s nimi opatrně! Při práci s nimi hrozí poleptání ! Vlivem požití hydroxidu sodného u něj došlo poleptáním k závažnému, pravděpodobně nevratnému poškození dutiny ústní a zažívacího traktu.

Hydroxid sodný poleptání

Do hodiny jsem byla v nemocnici s těžkým.

Při styku s pokožkou způsobují poleptání, které se obtížně hojí.