Fyzika práce výkon energie test

Práce, výkon, energie. Pán na obrázku nahoře vykoná při zvednutí knihy na stůl práci 150J. Jak velkou práci vykonají osoby na dalších. Mechanická práce, výkon, energie. Jakou práci vykonal motor auta s tažnou silou 1,3 kN při ujetí vzdálenosti 5 km?

Fyzika práce výkon energie test

Prumerný výkon je skalárn´ı fyzikáln´ı velicina, která urcuje, jak. Energie ve fyzice vyjadruje schopnost konat práci, viz dále. Zpracováno v rámci projektu „Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21.

Která síla vykoná největší práci ? Jaký je okamžitý výkon chlapce, pohybuje-li se bedna rychlostí o velikosti 0,5 m. Výkon Výkon počítaný z rychlosti. Energie – pohybová energie Ek – polohová energie Ep – Ep v gravitačním poli. Fyzika (2.) ( Fyzika ). Velikost energie ,kterou přístroj spotřebuje za časovou jednotku. VY_32_INOVACE_FYZ-1-11. Téma (název) materiálu: Test – mechanická práce a energie. Cílová skupina : žák Stupeň a typ.

Po vodorovné silnici jede stálou rychlostí cyklista, který překonává celkovou odporovou sílu o velikosti 20 N. PRÁCE – VÝKON – ENERGIE. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Přemysl Šedivý a Ivo Volf – ÚVFO Hradec Králové. Víme však přesně, co je to práce, výkon a energie ? Jsme schopni pochopit, že tyto pojmy, s nimiž přicházejí žáci ve škole do styku v předmětu fyzika . Testy v Milionáři – fyzika. ZŠ – Molekulová fyzika a termika. Je pohybová energie tělesa větší při větší rychlosti tělesa?

Příklad, kdy není konána práce :. Vyber ze čtyř možností správnou. Výpočet práce z výkonu a času.

Fyzika práce výkon energie test

Vzájemná přeměna kinetické a polohové energie tělesa. Pokud chceme výkon vypočítat ve wattech, musíme do vzorce dosadit: a) práci v joulech – J a čas v hodinách – h. Co to znamená síla ve fyzice ? Elektronická učebnice – II. Autorem materiálu a všech jeho částí. Tematické prověrky z učiva fyziky základní školy 8. Kdy je pohybová energie tělesa nulová? Kolik sekund na to potřeboval?

Napíšeme si teraz vzorec pre výpočet práce a rozpíšeme si silu na.