Elektřina a magnetismus pdf

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky. ELEKTŘINA A MAGNETISMUS. Tato publikace vyšla s podporou Akademie věd České republiky. Magnetické pole cívky s proudem. Prochází-li vodičem elektrický proud, vznikne okolo něj magnetické pole.

Elektřina a magnetismus pdf

Elektřina magnetismus.

Cvičení povinné, povolené 3 neúčasti, při větší absenci navíc příklady za domácí úlohu. Jádro publikace tvoří kapitoly 1 až 5. Návody na experimenty s ovocem a zeleninou v elektrických obvodech. Podobný jev pozorujeme. Trajektorie, dráha I. Práce s mapou, jízdním řádem v souvislosti s v, s, t. Přidej se k nám a získej přístup ke studijním materiálům, vyměňuj si zkušenosti s ostatními studenty a měj přehled o tom, co se zrovna děje.

Elektřina a magnetismus pdf

Sbrka_loh_pro_S_studenty_a_bakale_fyziky_-_Czernek. Similar Klíčová slova: sbírka úloh, sbírka příkladů, elektřina a magnetismus. Kolektiv AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY. Tlak na snižování spotřeby elektrické energie je ekonomický i ekologický. Moderní zdroje světla spotřebují ve srovnání s klasickou žárovkou. Látky obsahují dva druhy elektrického náboje – kladný a záporný. Jak velký elektrický náboj přeneseme z vodiče B na vodič A, jestliţe.

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha. Obsahem příspěvku jsou dva náměty na experimenty s. OPVK registrační číslo: CZ. RA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GY. Platí zde Ohmův zákon: Odpor obvodu střídavého proudu je stejný jako u obvodu stejnosměrného proudu. Nazývá se rezistance. Rezistance střídavého obvodu. VELIKOST SIL, KTERÝMI NA.

MECHANICKÉ VLNĚNÍ – Mechanické vlnění a mechanické vlnění v izotropním prostředí. Do studijních plánů bakalářského studia jsou kromě povinných (mechanika, molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika, laboratorní práce), zařazeny.

Elektřina a magnetismus pdf

Co znamenala Ampèrova a Maxwellova elektrodynamika pro magnetismus. Další z řady monotematických učebnic fyziky pro gymnázia.

Lze ji využít pro třídy.