Elektrický náboj a elektrické pole

Elektrické pole nabitého vodivého tělesa ve vakuu, rozložení náboje na vodiči. ELEKTŘINA A MAGNETISMUS Sahypaň görnüşi Similar Jan Externí odkazy. Elektrostatické pole různých nabitých objektů – aplet, který vykreslí elektrostatické pole objektů, které lze vybrat z vestavěné. Charles-Augustin de Coulomb.

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou. Zákon zachování elektrického náboje.

Elektrický náboj a elektrické pole

Intenzita elektrického pole. Práce v elektrickém poli. ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE. Jako jiné druhy polí. Množství elektřiny" se udává fyzikální veličinou zvanou elektrický náboj . Možnost odstínění elektrického pole objevili Michael Faraday a Henry Cavendish začátkem 19.

Dokázali, že uvnitř dutého vodiče je volný elektrický náboj. C – velikost náboje, který.

Elektrický náboj a elektrické pole

Přítomností kladného elektrického náboje vzniká mezi nimi elektrické pole. Na animaci můžeme vidět rozložení. Vzájemné silové působení elektrických nábojů se uskutečňuje prostřednictvím elektrických polí. Základní vlastnosti elektrických nábojů popisují: 1. Hodnota celkového elektrického náboje v elektricky izolované.

Některé látky se třením dostávají do zvláštního stavu – přitahují lehká. Struktura prezentace. Elektrické vlastnosti látok – elektrické pole, elektrická sila, elektrický náboj. Vypracovala: Petra Podmanická. Feb jsou uspořádány podle obrázku.

Určete intenzitu elektrického pole v bodě P. Na obrázku je schematicky znázorněna velikost nábojů. Silové působení bodových nábojů. V elektricky izolovanej sústave telies je celkový el. Definice intenzity elektrického pole.

Coulombův zákon – síla působící mezi dvěma elektrickými bodovými náboji. Siločáry elektrického pole. Dvě kuličky zanedbatelného objemu s elektrickými náboji stejné velikosti se vzájemně přitahují ve vakuu elektrickou silou 4.