Elektrické pole prezentace

Charles-Augustin de Coulomb. Nejmenší elektrický náboj má proton a elektron. Dle 5) vlastnosti: Stejnojmenné el. Dle 6) vlastnosti: V okolí každého elektrického náboje. SILOČÁRY ELEKTRICKÉHO POLE. Jak ale popíšeme vlastnosti pole kolem jednoho tělesa?

Elektrické pole prezentace

Pomocí veličiny intenzita elektrického pole. Jak přesně, to se dozvíme v této prezentaci.

Prezentace z oblasti fyziky – elektrické pole. Materiál je určen pro výuku fyziky na SŠ. Anotace: Interaktivní prezentace pro 8. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo:. Struktura prezentace. Určitý stav elektricky nabitých těles. Elektrostatické pole.

Elektrické pole prezentace

Podmínky používání prezentace.

Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Potenciální energie v elektrickém poli, elektrický potenciál. Autor prezentace a ilustrací:. Magnetické pole vodiče s proudem. Druh učebního materiálu. Věková skupina žáků (popř. ročník). Cívka a magnetické pole. Výukový materiál je určený pro opakování učiva o složení atomu, elektrickém náboji, elektrování.

Příklady elektrostatických jevů. Silové působení náboje – Coulombův zákon. Ve kterých případech koná elektrické pole kladnou práci? Více o elektrickém poli. Název materiálu: MAGNETICKÉ POLE – výklad učiva. Téma: Působení magnetického pole na cívku s proudem. Metodický list (anotace):. Představme si elektrické pole mezi dvěma opačně nabitými elektrodami.

Pokud do tohoto pole vložíme tělísko s kladným nábojem Q, bude na něj působit v.

Elektrické pole prezentace

Točivé magnetické pole. OB21-OP-EL-ZEL-JANC-L-3-017. Z toho vyplývá, že kolem vodiče s elektrickým proudem je magnetické pole. Proč se při česání se vlasy přitahují k hřebenu? Je-li elektrická část. Látky v magnetickém poli, magnetické pole cívky, částice s nábojem v. Náboje opačné polarity se přitahují.

Kolem každého náboje je elektrické pole.