Elektrická práce a výkon

Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu. Při přenesení náboje Q ve vnější části jednoduchého elektrického obvodu mezi. Výkon elektrického proudu značka: P jednotka: W (watt). Při průchodu elektrického proudu vodičem konají síly elektrického pole práci. V širším slova smyslu se tak. Práce a výkon elektrického proudu.

Elektrická práce a výkon

Elektron při průchodu přes žárovku vykoná práci (zahřeje žárovku) ⇒ ztratí.

Princip zahřívání vodiče průchodem proudu. Druh učebního materiálu. Věková skupina žáků (popř. ročník ). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. Při přemísťování volných elektronů ve vodiči konají síly elektrického pole práci. Tato práce je mírou elektrické energie přeměněné ve vodiči v jinou formu energie.

Síly elektrického pole, které vznikne ve vodiči.

Elektrická práce a výkon

Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí 36 V. Spotřebičem prochází elektrický proud 300 mA po dobu 2 minuty. Jakou elektrickou práci vykonají síly. OB21-OP- EL -ZEL-JANC-L-3-002. Prochází-li elektrický proud jakýmkoli spotřebičem, přeměňuje se v něm. Hodnota elektrického. Na elektrických spotřebičích jsou uvedeny údaje o elektrickém příkonu … výkon el.

VÝKON, PRÁCE A ENERGIE EL. Jelikož elektrické pole vykonává práci, tak právě jemu přisuzujeme elektrickou energii. S použitím Ohmova zákona můžeme výkon proudu vypočítat také ze vzorců:. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy. Nejčastějším případem konání elektrické práce je působení elektrického pole zdroje o napětí U na částice s elektrickým nábojem ve vodiči. Pevná kladka a kladkostroj. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním.

Měření práce elektrického proudu. Známe-li elektrický. Anotace: Pracovní list je určen k zopakování a.

Elektrická práce a výkon

Aktivně odvozují a používají jednotlivé vzorce pro elektrickou práci a výkon a dosazují do nich Ohmův zákon. Součástí prezentace jsou i řešené příklady, kde.