Dotační program nemovitosti

Vstupem do nového období dostál populární dotační titul na rekonstrukci. Máte zájem získat dotace na nemovitosti nebo na rekonstrukci podnikatelské nemovitosti? Získejte dotaci až 30 mil. Vyhlášení výzvy v programu podpory NEMOVITOSTI. Podporována je rekonstrukce. Stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak.

Dotační program nemovitosti

Databázi brownfieldů pro potřeby dotace naleznete zde. Nejste si jisti, který dotační program je pro vaši firmu ten nejvhodnější?

Tyto záznamy budou vedeny v. Každé podnikání potřebuje dobré zázemí. Zastupitelstvo města Chebu schválilo na svém jednání dne 25. Veškeré informace a pomoc s vyřízením dotace na rekonstrukci podnikatelských nemovitostí. A – dotace i forma podpory B. Pospěšte si, čas se krátí.

Projekt s názvem „Rekonstrukce výrobně skladovacího areálu Bělá – Wassa s.

Dotační program nemovitosti

To jsou názvy nejzajímavější programů podpory, které vychází z druhé. Pro vlastníky těchto nemovitostí. Naše zkušenosti s první dotační výzvou. Nemovitosti, Technologie, Školicí střediska, Marketing a Poradenství.

Prostřednictvím programu Expanze mohou podnikatelé od 1. Název programu : Dotační program Městské části Praha 10 pro oblast péče o nemovité kulturní památky dle ust. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj. Město Český Brod vypisuje dotační řízení na. Programu nazývány nemovitosti, které. Bude dotace na aplikovaný výzkum k dispozici i pražským firmám? Krupské zastupitelstvo na svém poslední zasedání vyhlásilo Dotační program „ Obnova nemovitostí ležících v Městské památkové zóně Krupka. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil.

V rámci Operačního programu Životní prostředí je možné až do 15. CzechInvest, agentura pro podporu podnikání a investic, zahájila 1. Regionální operační programy. Společný regionální operační program. OP Podnikání a inovace. Záznam pořadu najdete v. Nyní je tedy vhodná doba začít s konzultacemi a přípravou pro- jektů.

Máte vyhlédnutou nemovitost, ale chybí vám potřebné finance?