Dotace na bytové domy 2018

Podání žádosti do: 31. Probíhá příjem žádostí. V rámci této výzvy je podporována výstavba nových bytových domů s velmi nízkou. IROP dnes rozhodl o prodloužení příjmu žádostí v 37. Státní fond životního.

Dotace na bytové domy 2018

To nejdůležitější o Nové zelené úsporám 3. Kdo může žádat: fyzické a právnické osoby, kteří vlastní bytové domy na území Prahy. Dnes byla vyhlášena dotační výzva z IROP na renovace bytových domů mimo Prahu. O dotaci mohou žádat bytová družstva.

IROP se obrací na vlastníky bytových domů s prosbou o vyplnění. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo v 37. Uvažujete o zateplení či výměně zdroje tepla ve Vašem bytovém domě? Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu můžete na.

Dotace na bytové domy 2018

V rámci revitalizací bytových domů jsme našim klientům zajišťovali některou z dotací z programů PANEL, ZELENÁ ÚSPORÁM, IPRM. Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství. Zateplení, rekonstrukce, výměna kotle, dotace na solární. DOTACE PRO BYTOVÉ DOMY.

Dnes byl zahájen příjem žádostí o dotace na rekonstrukce bytových domů zaměřené na energetické. Neváhejte využít dotace na pokrytí výdajů souvisejících s realizací tepelně- technických opatření u bytových domů. V této sekci se budeme věnovat jednotlivým programům, které jsou určeny zejména pro rodinné domy. Rodinným domem se pro potřeby. Financování formou ex-post dotace až po dokončení realizace –. InformacePokračuje dotace pro bytové domy z IROP – 78.

Praze – zateplování, instalace. Panelové ale i rodinné. K tomu slouží mimo jiné i národní dotace, které vypisuje Ministerstvo pro. Energetické úspory v. Výzva je otevřena do 31. Stavebníci bytových domů mohou dotací pokrýt až 15% nákladů.

Dotace na bytové domy 2018

Tématická oblast: Infrastruktura. Umístění dotace : Česká republika. Procento spolufinancování:.

Ukončení podávání žádostí o dotaci je 5. V současnosti je opět možné žádat o dotace pro rodinné i bytové domy. Nabízíme kompletní služby v oblasti stavební činnosti – revitalizace panelových domů, výstavbu rodinných domů a bytů, fasádní systémy, tepelná čerpadla. Bytové domy bez bariér, jak se podprogram oficiálně nazývá, cílí na zkvalitnění bytového fondu. Do konce roku můžete získat dotaci na rekonstrukci.

Vlastníci bytových domů na území hlavního města Prahy mohou ode dneška podávat žádosti o dotaci na energeticky úsporná opatření do.