Dórský iónský korintský sloup

Classical_orders_from_the_Encyclopedie. Schema_Saeulenordnungen. JPG","ow":260,"pt":"upload. Amfiprostylos – řada 4 sloupů vepředu i vzadu. Zleva dórský (3 sloupy ), iónský (3) a korintský (2). Dřík sloupu je od krčku oddělen jednou až třemi vodorovnými drážkami.

Dórský iónský korintský sloup

Dórský řád hlavice sloupu není. Z iónského řádu potom vycházel nejzdobnější z řeckých slohů – korintský. Podle rozdílného tvaru a výzdoby průčelí, kladí a sloupů, rozlišujeme v řecké architektuře 3 slohy. Nakresli vedle sebe dórský, iónský a korintský sloup. DÓRSKÝ (mužský) řád – Dvojdílný sloup : kanelovaný dřík, hlavice sestává z krčku. Rozbor třech základních sloupových řádů antické architektury ( dórský, ionský a korintský řád). Jednotlivé slohy rozlišujeme podle sloupů.

Klikni na jednotlivé slohy. Slovník češtino-čeština on-line.

Dórský iónský korintský sloup

Hlavice řeckých sloupů – dórský, iónský a korintský. Korintsk %C3%BD_%C5%99%C3%A1d.

Jaký sloup je na obrázku č. Jako nejmladší k oběma řádům přistupuje řád korintský. Na rozdíl od dórského sloupu je iónský štíhlejší, vyšší a méně kanelovaný. V Propylejích athénské Akropole vedle sebe stojí dórské a iónské sloupy. Nejstarší je sloh dórský, v němž je postavena většina chrámů arch. Ve srovnání s iónským a korintským řádem působí sloupy velmi masivním dojmem a. Mykénské sloupy a hlavice ve tvaru bochníku chleba, Kréta. Architektonické řády. Iónský (6.stol.př.n.l.).

Je štíhlejší, vyšší, řidčeji žlábkovaný než sloup dórský. Klasické řecké řády dělíme na dórský, iónský a korintský. Využívají: sloupy, štíty, barevné omítky. Určuje výšku a mohutnost stavby. Tři základní řecké sloupové řády.

Sloupy : DÓRSKÝ, IONSKÝ, KORINTSKÝ. Kanely Svislé drážky v dříku sloupu Karyatida Socha ženy v rouchu, která. Pět klasických řádů zahrnuje řád toskánský, dórský, ionský, korintský a kompozitní. Každý ze tří typů antických řádů.

Fotoalbum » sloupy dorský.