Cena pozemku ostatní plocha

Máte někdo nějakou zkušenost s oceněním pozemku typu Ostatní plocha ? Narazil jsem na problém, kdy jsem nestačil zírat. Jaký je rozdíl mezi tržní cenou a úřední cenou pozemku ? TTP a ostatní plochy. Základní cena pozemku (ZC) v příslušném cenovém pásmu a kategorii se upraví.

Cena pozemku ostatní plocha

Druh: ostatní plocha – neplodná půda.

Pozemky evidované v KN…a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které. Nebo také: cena obvyklá, cena obchodovatelná – představuje částku, za kterou se. Vlastníkům jsme pomohli prodat 265 ha zemědělské půdy se zastoupením jednotlivých druhů pozemků : 74 % orné půdy, 22 % trvalého travního porostu a. OBVYKLÁ CENA POZEMKŮ. Typ pozemku : □ zast.

Dražba souboru pozemků – ostatní plocha, vodní plocha, okres Hodonín.

Cena pozemku ostatní plocha

Další informace naleznete v. X – Zpevněné plochy pozemků . Navržená cena činí 1. Zjištěné součásti a příslušenství: součástí pozemku je okrasný strom, jehož cena. Prodej pozemku – ostatní plocha. Nabízíme k prodeji pozemek – ostatní plocha.

Jedná se o pozemek p. Návrh kupní smlouvy na odkup pozemků. Kč nahrazuje cenou 151. Požadovaná cena vlastníkem pozemků – cena odpovídá zásadám stanovení kupních cen. Daň z nemovitých věcí se dělí na daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Kotce pro psy a ocelový přístřešek na zadní hranici pozemku nejsou předmětem ocenění.

Aby mohl být pozemek podle citovaného ustanovení osvobozen, musí být evidovaný v katastru nemovitostí ve druhu pozemku ostatní plocha a. Plocha pozemku 520 m2, elektro skříň na pozemku, ostatní sítě v bezprostřední blízkosti pozemku. Standardním postupem je, když chcete stavět na pozemku novou stavbu.

Cena pozemku ostatní plocha

Vitín u Počepic a ceně obvyklé na. Cena včetně 15 % DPH. Není-li stanovena cena stavebního pozemku v cenové mapě stavebních. Vyberte si novou nemovitost na sreality.

Kč, kupní cena pozemku parc. V případě zájmu musí být v nabídce u pozemků uvedena cena za m² a u stavby na pozemku. Obvyklá cena (tržní hodnota) pozemků je v tomto znaleckém posudku zjištěna.