Bezvýkopová oprava potrubí ostrava

Odečteme Vám cenu námi provedených kamerových zkoušek od ceny za opravu kanalizace. Spolehněte se na profesionály! Po důkladném vyčištění potrubí a kontrolou kamery je na předem vytipované místo vložen vak s pryskyřicí nasycenou tkaninou. Zde se vak nafoukne a dojde k. Odborníci rozhodli o opravě úseku přivaděče v délce 665 m bezvýkopovou technologií Relining, kdy do stávajícího ocelového potrubí bylo vtaženo tlakové. TRASKO zajišťuje komplexní služby od monitoringu TV kamerou, čištění, frézování kanalizačním robotem – kompletní bezvýkopové technologie.

Bezvýkopová oprava potrubí ostrava

Děláme opravy potrubí a kanalizace bez výkopu vyvložkováním i stavebním výkopem. Provádíme čištění, opravy a monitoring jakékoliv kanalizace nebo potrubí. TECHNOLOGIE PRO BEZVÝKOPOVÉ SANACE KANALIZACÍ.

Bezvýkopová sanace trubních. Práce kanalizačním robotem a lokální opravy trubních vedení. Děláme bezvýkopové obnovy a výkopové opravy a rekonstrukce a sanace kanalizace. Nová potrubí tvárná litina a PEHD pro bezvýkopové technologie. Jedním ze způsobu bezvýkopových oprav potrubních řadů je relining.

Bezvýkopová oprava potrubí ostrava

Pro relining je používáno polyetylénové vodovodní potrubí Pe100RC s vysokou. Jedná se o bezvýkopovou sanaci stávajícího kanalizačního potrubí. Relining – inteligentní řešení pro opravu stávajících potrubí. Zajišťujeme kompletní čištění a opravu potrubí. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od. Moderní, rychlá a ekonomicky výhodná technologie s vysokou. Lokální i úsekové sanace metodou UV LINER. Hayes Lemmerz Autokola, a. Zpravodaj české společnosti pro beZvýkopové technologie.

Sanace betonových konstrukcí, injektáže. Také provádíme čištění a vývoz jímek, septiků a veškerých nádob. Potrubí lze položit i bez výkopu bezvýkopová, pokládka. Ostrava má nový kamerový systém. Není proto divu, že na opravu a sanaci potrubí můžeme narážet ve městech téměř. Disponujeme nejnovější, bezvýkopovou potrubní technikou. Ročně řešíme přes 700 zakázek, většinou tam, kde jiné firmy před námi selhaly.

Vzhledem k aplikaci bezvýkopové technologie bylo preferováno použití. Potřebujete opravit kanalizaci nebo vodovodní potrubí ? Požadavky na údržbu a opravy stále většího množství vedení různorodých. Ta byla řešena novým kanalizačním potrubím uloženým ve výkopu po.