Antické řecko architektura

Související informace naleznete také v článku Antický chrám. Nejlepším příkladem řecké kultury jsou Atény, jejichž kultura se stala základem kultury helenistické. V této kapitole je nejdůležitější pochopit vývoj půdorysného řešení řeckého antického chrámu, vývoj a rozdíly v nejtypičtější architrávové soustavě antického. Architektura Řecka a jeho umění vůbec se začaly zkoumat. Dispozičně je odvozen z mykénského megaronu.

Antické řecko architektura

Chrámy byly součástí chrámového okrsku. Základní typy antických svatyní podle typu. ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ.

Svého vrcholu dosáhla řecká architektura v klasickém období, kdy byla inspirací nejen pro antický Řím, ale i pro. V této práci bych Vám chtela alespon trochu priblížit krásu architektury a stavebnictví antického Recka (viz. obr. 1). Zprvu jsem myslela, že by tento spis mel. Stavební slohy (řády) v řecké antické architektuře se určovaly podle typu sloupů.

Antické řecko architektura

Označte 3 typy sloupů, které určovaly stavební slohy: dórský sloup. Mimo chrámů se řecká architektura projevila na budování divadel, amfiteátrů, stadionů a závodišť, sloupových síní pro výstupy řečníků, lázní a jiných budov. Předmět, ročník, Dějepis, prima. Tematická oblast, Starověké Řecko. Anotace, Jedná se o prezentaci s. Deseti knihách o architektuře o vzniku dórského řádu píše.

Umění antického Řecka. Kréty, města Knósos, Mykény a Malá Asie- Trója architektura ,keramika. Kréta byla námořní velmocí, zprvu ovládala Řecko, to pak nakonec. Periodizace kulturních dějin Řecka. Náboženství antického Řecka. Název: Starověké Řecko – architektura 2. Stručná anotace: Pracovní list seznamuje s korintským.

Antická řecká kultura ovlivňuje svět do současnosti nejen v. V Řecku se rozvíjela všechna odvětví literatury:. S rozvojem architektury rostla potřeba výzdoby.

Antické řecko architektura

Nežli se začnu podrobněji zabývat architekturou, je nutno vytvořit systém. Antické sloupové řády Klasická architektura povstala v antickém Řecku v. Dva kmeny na Peloponéském poloostrově: Iónové a Dórové.

Nejen slovy, ale hlavně obrázky.