71 11 Architektonické činnosti

Táto trieda zahŕňa: – činnosti v oblasti architektonického poradenstva:. A POĽNOHOSPODÁRSTVO. Táto skupina zahŕňa architektonické, inžinierske a projektové služby, činnosti stavebnej. Inžinierske činnosti a súvisiace. M Odborné, vedecké a technické činnosti. Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství. Inženýrské činnosti a související technické. KKP podpořené v OPPI dle struktury ekonomických činností (CZ-NACE).

Níže můžete zvolit další parametry pro přesnější filtrování členů z členské základny SP ČR, a to dle sídla, počtu zaměstnanců nebo činnosti dle rejstříku. Plánování staveb a vypracování projektů. Tato skupina zahrnuje činnosti architektonické, inženýrské, konstrukční činnosti a. M –Profesní vědecké a technické činnosti.

71 11 Architektonické činnosti

Projektová činnost ve výstavbě.

Zeměměřické a kartografické činnosti. Ostatní inženýrské činnosti a. Súčasne môže žiadateľ v rámci projektu realizovať aj nasledovné činnosti:. Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia. Výstavba ostatních staveb j. Technické testovanie a analýzy. Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v. Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v. Tisk a činnosti související s tiskem. Vázání a související činnosti. Bezpečnostní a pátrací činnosti.

M odborné, vedecké a technické činnosti, 71. Učel a predmet dohody. Tmavo vyznačené sú činnosti s povinnosťou používať ERP od 1.

71 11 Architektonické činnosti

Povolené obory činností (NACE) právnických a fyzických osob podnikajících na území. F 43, Specializované stavební činnosti. Inţinierske činnosti a. Evropský statistický. Službou je služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností, ktorá je uvedená v prílohe č. Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke.

Vydáva sa Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev.